În prezent, tratamentul bolii celiace presupune o dietă strictă fără gluten, pe durata întregii vieți. Întrucât dieta fără gluten (DFG) poate constitui o provocare din punct de vedere al palatabilității produselor, disponiblitatea, diversitatea și prețul acestora, pot apărea bariere în aderență pentru pacienții celiaci.

Un studiu publicat în jurnalul Paediatrics & Child Health a evaluat factorii care afectează aderența la DFG la copiii diagnosticați cu boală celiacă. Au fost incluși în studiu 126 copii, cu vârsta medie 12 ani (2-18). Aceștia au fost invitați să completeze un chestionar cu privire la factorii care influențează aderența la DFG, utilizând un scor de la 1 la 10 (semnificând frecvența cu care respectivii factori constituie o problemă – 1 = niciodată, 10 = întotdeauna). Copii sub 13 ani cu completat chestionarul cu părinții, iar cei peste 13 ani singuri.   

Participanții au raportat o aderență bună acasă și la școală, față de o aderență scăzută la evenimentele sociale. Adolescenții au avut o aderență mai mică comparativ cu părinții. Disponibilitatea și prețul produselor fără gluten s-au dovedit a fi cele mai importante bariere.

Rezumatul articolului este disponibil aici.

La adulți, un review sistematic publicat în 2009 în Alimentary Pharmacology and Therapeutics a arătat că aderența la GFD este strâns corelată cu influențele socio-culturale, calitatea de membru într-o organizație de profil și urmărirea de către un nutriționist.