În atenția părinților de copii celiaci, elevi în învățământul preuniversitar de stat:

Copiii celiaci (cu diagnostic confirmat de boală celiacă), elevi în învățământul preuniversitar de stat, beneficiază de bursă medicală și în anul școlar 2022-2023. Bursa medicală este încadrată în categoria burselor sociale.

UPDATE 14.09.2022

Criteriile de acordare a burselor pentru elevi au fost publicate în Monitorul Oficial

Bursa rurală de 200 de lei pe lună nu se mai acordă liceenilor, iar în acest an școlar niciun elev de clasa a V-a nu va putea lua bursă de merit.

(Bibliografie pct.10)

UPDATE 08.09.2022

Criteriile pentru bursele elevilor au fost aprobate prin ordin de ministru

Elevii de clasa a V-a nu mai primesc burse de merit, iar pentru bursele de studiu și cele de ajutor social cererile se mai pot depune până la finalul lunii septembrie.

Elevii de clasa a V-a nu mai primesc deloc burse de merit, potrivit ordinului de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022. Este vorba despre ordinul care reglementează criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar în acest an școlar, an școlar care a început pe 1 septembrie. Potrivit documentului, elevii care erau clasa a V-a și care primeau până acum bursă de merit în semestrul al II-lea al anului școlar, dacă îndeplineau condițiile, pe noua structură organizată pe module, nu mai primesc deloc această bursă, pe tot parcursul primului an de gimnaziu.

PDF icon Ordin nr. 5.379 din 7 septembrie 2022

Bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele VI-XII, din școlile de stat, prevede ordinul ministrului Educației.
În ordinul precedent, 5.870/2021, modificat prin ordinul 3.073/2022, bursele de merit erau acordate elevilor de clasa a V-a din semestrul al II-lea, pe baza mediei din semestrul I. Noua structură este însă pe module, iar elevii au o singură medie, cea generală.

Criteriile pentru bursele de performanță aduc și ele o schimbare, anunțată de autorități, este vorba despre acordarea acestor burse și elevilor școlile particulare.
Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației, prevede ordinul respectiv.

Bursele de merit și de performanță se acordă la propunerea dirigintelui, pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă acele performanțe.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Mai multe detalii aici.

(Bibliografie pct.9)

Reguli noi la acordarea burselor

Ministrul Educației pregătește o nouă modificare a criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevi, printr-un ordin de ministru aflat în fază de proiect, consultat de Edupedu.ro.

Potrivit Edupedu.ro, Ministerul Educației dorește ca, pentru acordarea anumitor tipuri de burse, să nu mai fie luate în calcul rezultatele din ultimul semestru, așa cum prevedea precedentul ordin în cazul elevilor de clasa a V-a și a IX-a, ci rezultatele pentru întregul an anterior. De asemenea, pentru toți elevii, va fi luat în calcul numărul absențelor din întregul an precedent.

„În premieră, elevilor de clasa a V-a li se vor acorda atât burse sociale, cât și burse de studiu. Bursele se acordă de la începutul anului școlar 2022-2023. Bursele sociale si de studiu se vor acorda în condițiile îndeplinirii criteriilor pentru ambele categorii de burse.
Inclusiv criteriul privind numărul maxim de 20 absențe. În cazul burselor de studiu, pe baza calificativelor anuale și obținerii calificativulul anual Foarte Bine în clasa a IV-a.
Reamintim faptul că bugetul alocat burselor elevilor (1,032 miliarde lei) a fost suplimentat la ultima rectificare bugetară cu 300 milioane lei pentru anul 2022.”, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

Atenție!
Prevederile pentru acordarea burselor de merit elevilor de clasa a V-a NU au fost aprobate prin Ordinul de ministru din 07.09.2022.

Noul ordin introduce și o definiție a familiei, luată în calcul pentru acordarea burselor de studiu și sociale. În plus, stabilește că de burse de performanță pot benefia și elevii de la școlile private.

(Bibliografie pct.1)

Pe 12 iulie a.c., ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a anunțat că în noua lege a Educației din învățământul preuniversitar vor fi modificări aduse și privind bursele elevilor. Ministrul a spus că școlile vor avea bugete alocate și vor putea stabili singure criterii de acordare a burselor.

Modificări din anii precedenți

Criteriile de acordare a burselor școlare au fost schimbate după 10 ani, de către Ministerul Educației, potrivit unui ordin de ministru publicat în luna ianuarie 2022 în Monitorul Oficial.
(Bibliografie pct.2)

Bursele de performanţă, de merit, de studiu şi cele de ajutor social s-au majorat începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022.
PDF icon Hotărâre de Guvern – Majorare cuantum minim.pdf

Tot o noutate a anului școlar 2021-2022 o reprezintă faptul că bursele sunt asigurate din bugetul de stat (premieră în sistemul de învățământ preuniversitar).
(Bibliografie pct.3)

Mai multe detalii aici.

Reamintim că, începând cu 2019, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu

Posibilitatea de a cumula mai multe tipuri de bursă a fost prevăzută în Legea nr. 38/2019 (în vigoare de la 24 ianuarie 2019) pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1.1) și (1.2), cu următorul cuprins:
“(1.1) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.
(1.2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

(Bibliografie pct.8)

Acte necesare

La secretariatul școlii puteți găsi lista cu ACTELE NECESARE pentru obținerea bursei de ajutor social, printre care se numără:
CERTIFICATUL MEDICAL VIZAT DE MEDICUL SPECIALIST
și 
ANCHETA SOCIALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE

Notă:
Începând cu 2021 s-ar putea să nu mai fie necesară Ancheta Socială, vă rugăm să vă informați de la secretariatul unității de învățământ.
Lista cu toate documentele necesare o găsiți la secretariatul școlii.

Certificatul medical vizat de medicul specialist îl puteți obține de la medicul gastroenterolog care are copilul în evidență și are valabilitate 1 an. Pentru eliberare este necesară completarea unui formular tip la unitatea medicală.

Certificatul trebuie să fie vizat apoi de medicul de la cabinetul școlar.

Pentru Ancheta socială nu exista un formular tip, medicul de familie trebuie să specifice, pe lângă datele de identificare a copilului – nume, vârstă, CNP, faptul că este luat în evidență cu diagnosticul de boală celiacă.

Bibliografie:

 1. Reguli noi la acordarea burselor – PROIECT
  https://www.edupedu.ro/surse-regulile-pentru-acordarea-burselor-modificate-din-nou-listele-pentru-burse-de-merit-si-de-studiu-nu-mai-sunt-revizuite-semestrial-se-iau-in-calcul-absentele-si-rezultatele-pe-intregul-an-prec/
 2. Criteriile de acordare a burselor școlare au fost schimbate după 10 ani în ianuarie 2022
 3. Burse școlare din bugetul de stat – premieră în sistemul de învățământ preuniversitar
 4. Categorii de burse și acte necesare
 5. ORDIN 5576_2011 Anexa Criterii de acordare a burselor
 6. Bursele pentru elevi – modificarile anuntate de Ministerul Educatiei
  https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/bursele-pentru-elevi-modificarile-anuntate-de-ministerul-educatiei-7940.html
 7. Ordinul nr. 3480/26.03.2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 358 din 25.04.2018, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
  https://lege5.ro/Gratuit/gi3tqmbvge4q/ordinul-nr-3480-2018-pentru-modificarea-anexei-la-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-tineretului-si-sportului-nr-5576-2011-privind-aprobarea-criteriilor-generale-de-acordare-a-burselor-elevilor-
 8. Legea nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
  https://lege5.ro/Gratuit/gmytmnzvgi2q/legea-nr-38-2019-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011
 9. Criteriile pentru bursele elevilor în anul școlar 2022-2023 au fost aprobate prin ordin de ministru
  https://www.edupedu.ro/document-criteriile-pentru-bursele-elevilor-au-fost-aprobate-prin-ordin-de-ministru-elevii-de-clasa-a-v-a-nu-mai-primesc-burse-de-merit-iar-pentru-bursele-de-studiu-si-cele-de-ajutor-social-cereril/
 10. Criteriile de acordare a burselor pentru elevi au fost publicate în Monitorul Oficial
  https://www.edupedu.ro/oficial-criteriile-de-acordare-a-burselor-pentru-elevi-au-fost-publicate-in-monitorul-oficial/