Principalele obiective ale proiectului CD Skills sunt îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor din sănătate și pacienților despre boala celiacă și dezvoltarea de servicii care să îmbunătățească calitatea vieții pacienților celiaci din regiunea Dunării.

Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten (ARIG) este partener asociat strategic al Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” București (INSMC) în cadrul proiectului CD SKILLS – Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills.

În cadrul  acestui proiect spitale importante, universități, asociații de pacienți, comunități locale și producători de alimente din 10 țări contribuie, prin schimb de experiență, de cunosțințe și de bune practici la dezvoltarea de noi metode de abordare destinate îmbunătățirii procesului de diagnosticare a bolii dar și de susținere și îmbunătățire a vieții pacienților cu boală celiacă.

Cu scopul de a dezvolta serviciile medicale publice, de a dezvolta servicii de catering destinate pacienților celiaci și de a educa societatea pentru o mai bună înțelegere a nevoilor pacienților cu boală celiacă, partenerii din cadrul proiectului CD SKILLS vor aborda noi metode de diagnosticare, vor crea programe inovative de educare a pacienților și apartinătorilor, vor dezvolta activități de creștere a conștientizării societății cu privire la boala celiacă și vor îmbunătăți accesul la tratament al pacienților celiaci.

Boala celiacă este o afecțiune autoimună care apare la persoanele cu predispoziție genetică, în urma consumului de gluten, o proteină prezentă în grâu, orz și secară. Boala celiacă poate debuta la orice vârstă, dar de obicei debutează în copilărie. Dieta strictă fără gluten pe toată durata vieții este singurul tratament în boala celiacă. Nerespecterea dietei fără gluten poate duce la apariția unor complicații severe.

Aproximativ 80% dintre cei care au boală celiacă sunt diagnosticați cu întârziere sau rămân nediagnosticați, crescând astfel riscul apariției complicațiilor, o morbiditate și mortalitate crescută, performanță școlară redusă, absenteim ridicat de la locul de muncă. Toate acestea au un impact negativ asupra sustenabilității sistemului de sănătate și a societății în ansamblu.

Activitățile din cadrul proiectului sunt grupate în patru pachete de lucru și includ: identificarea diferențelor regionale în managementul bolii celiace, introducerea unei strategii inovative de educare atât a pacienților cât și a societății, dezvoltarea unor strategii eficiente de diagnostic și proiecte-pilot inovative.

Proiectul CD SKILLS este co-finanțat prin fonduri europene (ERDF, IPA, ENI) în cadrul programului transnational Dunărea (85% din valoarea proiectului). Valorea totală a proiectului este de aproximativ 1.7 milioane de eur.

Proiectul a început pe data de 1 iulie 2020 și se desfășoară pe o perioadă de 30 de luni.

Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten (ARIG) https://arig.ro/

Programul Transnațional Dunărea (DTP) website http://www.interreg-danube.eu/

Proiectul CD Skills website http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills

Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului
“Alessandrescu-Rusescu” București (INSMC) www.insmc.ro

Vezi comunicatul de presă aici.