Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten este partener strategic asociat INSMC în Programul Transnațional Dunărea Interreg CD SKILLS – Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills.

Proiectul CD SKILLS abordează provocările sectorului de sănătate privind managementul bolii celiace (celiac disease – CD) în regiunea Dunărea.

Partener în proiect este Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu București, România.

Aproximativ 80% dintre cei care au boală celiacă sunt diagnosticați cu întârziere sau rămân nediagnosticați, crescând astfel riscul apariției complicațiilor, o morbiditate și mortalitate crescută, performanță școlară redusă, absenteim ridicat de la locul de muncă. Toate acestea au un impact negativ asupra sustenabilității sistemului de sănătate și a societății în ansamblu.

Posibilele cauze ale acestei situații sunt legate de notorietatea și cunoștințele reduse despre boala celiacă, accesul limitat la instrumente de diagnostic, oportunitățile limitate de învățare și schimb de informații.

Pe durata a 30 de luni, proiectul CD SKILLS își propune să contribuie la eliminarea acestor deficiențe pentru a asigura un sector public de sănătate sustenabil. Astfel vor fi acoperite nevoile sociale și de sănătate ale pacienților și ale tuturor celor afectați de boala celiacă.

Activitățile din cadrul proiectului sunt grupate în patru pachete de lucru și cuprind:
– evaluarea diferențelor regionale în managementul bolii celiace
– introducerea unei strategii inovative de educare
– dezvoltarea unor strategii eficiente de diagnostic
– proiecte-pilot inovative.
Cooperarea transnațională multi-sectorială din cadrul proiectului va facilita schimbul de cunoștințe.

Informațiile complete despre proiect pot fi consultate aici.