Înțelegerea corectă a etichetelor și simbolurilor

Pe piața noastră, dar nu numai, există 2 tipuri de produse fără gluten din categoria celor ambalate: produse etichetate Gluten free sau Fără gluten și  produse certificate, care poartă pe ambalaj însemnul Crossed Grain ( simbol, număr de licență, țara de origine, număr de identificare produs ) alături de mențiunea Gluten free sau Fără gluten.

Produsele etichetate Gluten free sau Fără gluten

Legislația care guvernează produsele fără gluten etichetate în acest sens este reprezentată de:

–  Codex Alimentarius, care include toate standardele internaționale și ghidurile de bune practici din industria alimentară care asigură siguranța și sănătatea consumatorului în relația sa cu alimentele. AOECS este membru observator în comisia Codex Alimentarius încă din anii ’80. Codex Alimentarius impune limita de 20 ppm gluten pentru produsele fără gluten.

Regulamentul European 1169/2011, care reglementează buna informare a publicului asupra ingredientelor conținute în produsele alimentare ambalate. Regulamentul oferă baza pentru asigurarea protecției consumatorului în relație cu alimentele de pe piață. Acest regulament impune atât transparența legată de ingredientele conținute cât și ușurința ca aceste informații să fie citite ( ex. fontul și culoarea cu care sunt scrise informațiile pe ambalaj ).

Regulamentul European 828/2014, care reglementează, în mod special, etichetarea și informarea corectă a consumatorilor legat de conținutul de gluten în alimentele ambalate.

Astfel, conform legislatiei europene și Codex Alimentarius, un aliment poate fi etichetat “gluten free” doar dacă conține sub 20 ppm gluten ( 20 mg gluten/ kg) în produsul final. De asemenea, un aliment etichetat “very low gluten” poate fi etichetat astfel dacă conține sub 100 ppm gluten ( 100 mg/ kg) în produsul final. Legislația europeană nu prevede obligativitatea unor verificări de tip audit extern lăsând întreaga responsabilitate producătorului, care însă are obligația de a dovedi în orice moment că produsul etichetat “Fără gluten” sau “Gluten Free” conține sub 20 ppm gluten.

Trebuie reținut că un aliment pe a cărui etichetă nu apare mențiunea clară “gluten free” sau “fără gluten” este un produs nesigur.
Un aliment pe a cărui etichetă apare mențiunea clară “gluten free” sau “fără gluten” este un produs pentru care producătorul își asumă responsabilitatea că are un conținut de gluten sub 20 ppm, modul în care asigură această limită și verificările interne pe care le face în acest sens fiind tot în responsabilitatea sa.

Produsele certificate Crossed Grain

Standardul ELS ( European Licence System), este standardul după care sunt certificate produsele fără gluten, acele produse care poartă pe ambalaje sigla Crossed Grain (Spicul Tăiat). Acest standard este unul voluntar și are la bază un proces de auditare a unității de producție. Acest audit are loc anual în fiecare unitate în care sunt produse alimente certificate și, periodic, produsele finite sunt testate pentru a se confirma respectarea limitei maxime a conținutului de gluten din aliment. Întreg fluxul de producție este monitorizat în fiecare moment pentru a se asigura trasabilitatea și pentru a se asigura corectitudinea procesului de fabricație.

Trebuie subliniat faptul că ELS este Standard European, toate produsele cu sigla Crossed Grain din Europa sunt certificate după aceleași reguli.

Sigla Crossed Grain indică cel mai înalt standard de siguranță a produselor fără gluten și certifică faptul că produsul care poartă semnul Crossed Grain pe ambalaj este unul sigur, obținut printr-un proces atent monitorizat și verificat periodic.

Diferența dintre un produs ce are pe ambalaj simbolul Crossed Grain și unul care are numai mențiunea Gluten Free este dată de faptul că licența „Crossed Grain” se poate acorda DOAR producătorilor care trec printr-un proces de audit extern, anual și care respectă cerințele de verificare periodică a produselor, conform standardului ELS.

Standardul „Crossed Grain” este unul dintre cele mai stricte standarde alimentare. Este important de menționat că acest standard este unul VOLUNTAR și că niciun producător nu poate fi obligat să se certifice „Crossed Grain”.

Cine face auditul producătorilor pentru certificarea Crossed Grain?
Auditul este realizat de un organism de certificare independent ( terță parte). Acestea sunt companii internaționale specializate pe activități de auditare în industria alimentară și sunt autorizate în mod special pentru a realiza auditul Crossed Grain.

Consumatorul trebuie să verifice cu atenție eticheta produsului și să identifice corect simbolul „Crossed Grain”. Acesta trebuie să fie însoțit de codul de țară dar și de codurile care identifică producătorul și produsul certificat.

Dreptul de proprietate intelectuală asupra semnului Crossed Grain pe teritoriul unei țări aparține asociatiei nationale de celiachie. Aceasta acordă dreptul de folosire a simbolului pe un anume produs numai dacă se îndeplinesc anumite condiții, și tot asociația poate retrage dreptul de folosire al mărcii pe un anume produs, dacă acest lucru se impune.

Și în România, ARIG colaborează cu companii de audit externe, companii care au implementat standardul  ELS de certificare a produselor fără gluten.