NOTA DE INFORMARE

despre prelucrarea datelor personale in cadrul evenimentelor organizate de

Asociația Romană pentru Intoleranta la Gluten ( “Asociatia” sau “ARIG”)

 

Rugăm CITIȚI CU ATENȚIE cele de mai jos:

Operatorul datelor: ASOCIAȚIA ROMANĂ PENTRU INTOLERANTA LA GLUTEN, cu sediul social in Bd. Lacul Tei, nr.120, Camera nr.4, Parter, Corp A, sector 2, București, Cod de identificare fiscală (CIF) 32096268, Cont bancar (IBAN): RO95BACX0000000903709001 deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK SA.

Pentru informații suplimentare folosiți adresa de contact info@arig.ro.

Prezentul document are drept scop informarea participanților la evenimentele ARIG cu privire la modalitatea in care sunt colectate, prelucrate și stocate datele personale și drepturile pe care participanții le au, in calitate de persoane vizate.

ARIG organizează o serie de evenimente pentru membrii comunității sale, precum și pentru toate persoanele interesate de activitățile și proiectele Asociației desfăsurate in legatură cu intoleranța la gluten și/sau boala celiacă.

În funcție de locația și tematica evenimentului, accesul participanților necesită înscrierea in baza unui formular de înscriere completat in prealabil (pentru evenimentele cu un numar limitat de locuri) sau in baza unei liste de prezență atunci cand locația permite un număr mare de participanți și nu este necesară inscrierea in prealabil la eveniment.

Cu ocazia acestor evenimente, vor fi colectate date personale precum nume, prenume, semnătura, calitate de membru/ nemembru al asociației, date de sănătate categoria de varstă din care faceti parte (adult sau copil), oraș, informații legate de plata taxei de inscriere, date bancare (dacă va fi cazul).

De asemenea, participanții pot fi fotografiați și/sau filmați, iar imaginile/ filmele pot fi postate pe conturile de socializate ale Asociatiei – conturi publice, în scop de promovare si prezentare a activităților Asociatiei, inclusiv în scopul obținerii de sponsorizări necesare pentru menținerea și dezvoltarea proiectelor realizate spre beneficiul comunității. Postarile pot fi accesate, vizualizate, preluate de sponsori si expozanti, precum si de diverse alte persoane fizice sau juridice care accesează aceste conturi asupra cărora nu avem controlul. Luați în considerare aceste aspecte atunci când vă exprimați opțiunea de a participa si de a acorda consimtamantul asupra celor mai sus mentionate.

Scopul prelucrării datelor:

(i)      datele furnizate pentru participarea la eveniment sunt necesare la primirea, înregistrarea participanților; participarea la eveniment; protejarea, exercitarea, apărarea sau conservarea drepturilor operatorului, inclusiv în instanță; îndeplinirea de obligații legale. Prin completarea/semnarea listei de participare/formularului de inregistrare, acordati consimtamantul dvs in privinta prelucrarii datelor dvs cu caracter personal.

(ii)    prelucrarea imaginii dvs. (fotografie/ film): postarea imaginilor pe conturile de socializare ale Asociatiei, în scop de promovare si prezentare a activităților noastre,  inclusiv în scop de a obține sponsorizări necesare pentru menținerea și dezvoltarea proiectelor realizate in beneficiul comunității. Prin completarea/semnarea listei de participare/formularului de inregistrare, acordati consimtamantul dvs in privinta prelucrarii datelor dvs cu caracter personal.

 

Temeiul prelucrării: consimțământul dumneavoastră acordat prin exprimarea opțiunii DA de mai sus, cu semnătura aferentă); îndeplinirea de obligații legale (de ex. transmiterea de informații în caz de control) și interesul nostru legitim (de a ne apăra, conserva, exercita drepturi în instanță, de a promova activitățile noastre inclusiv în scop de a obține sponsorizări)

 

Destinatarii datelor:

(i)      pentru datele din cuprinsul documentelor de inscriere (inclusiv semnătura): de principiu, aceste date nu sunt comunicate în afara operatorului.

(ii)    pentru prelucrarea imaginii (fotografie/ film): imaginile / filmele sunt postate pe conturile de socializare ale Asociatiei – conturi publice, putând fi ulterior accesate, vizualizate, preluate de sponsori, expozanti, precum si de diverse alte persoane fizice sau juridice care accesează acest conturi.

De asemenea, datele pot fi comunicate, de exemplu în caz de control sau de plângeri, către autorități publice, instanțe de judecată, sau altor entități (cum ar fi mediatori, avocați), pentru scopurile precizate anterior, precum si pentru îndeplinirea propriilor obligații. Cu excepția celor menționate mai sus privind accesul liber la conturile de socializare, nu transmitem datele către țări terțe sau organizații internaționale.

 

Durata prelucrării: Operatorul va stoca, de principiu, datele pentru o perioadă de 6 luni de la data colectării. În cazul în care în timpul evenimentului apare orice incident, datele vor fi stocate pe perioada necesară investigațiilor aferente, și ulterior pe întreg termenul de prescripție aferent drepturilor ce ar putea fi exercitate în legătură cu acesta (de principiu 3 ani). La finalul perioadei de păstrare, datele vor fi, de principiu, șterse sau anonimizate.

 

Drepturile dumneavoastră:  cu privire la modul de prelucrare al datelor cu caracter personal aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, de rectificare sau de ștergere a acestora, de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, drepturi ce pot fi exercitate conform legii. În plus, aveți oricând pe durata prelucrării dreptul de a vă retrage consimțământul, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

Aveți dreptul de a vă opune, conform legii, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în temeiul interesului nostru legitim. Nu adoptăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv creare de profiluri.

 

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la: info@arig.ro .

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (date de contact complete găsiți pe www.dataprotection.ro).

 

Furnizarea datelor cu caracter personal cerute pentru participarea la eveniment este necesară pentru a vă permite accesul la eveniment. În cazul în care nu veți furniza aceste date nu veți primi acces la eveniment..