arig pentru celiaci

Susține activitatea curentă și proiectele ARIG prin redirecționarea a 3,5% din impozitul tău pe venit către ARIG.

Sumele provenite din redirecționarea celor 3,5 % vor fi folosite pentru proiecte și acțiuni dedicate  comunității celiacilor din România, elaborarea de materiale informative, organizarea de programe de informare, cursuri și întâlniri suport pentru celiaci.

Cum pot direcționa 3,5% din impozitul pe venit?

Pentru a direcționa 3,5% din impozitul tău pe venit trebuie să completezi și să depui Formularul 230.
Direcționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru tine sau pentru cei apropiați. Acest impozit nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci acea parte a bugetului de stat pe care o poți direcționa către o cauză pe care tu o alegi.

Ești salariat? Redirecționează simplu, de acasă 3,5% din impozitul tău pe venit către ARIG. Nu te costă nimic și este dreptul tău să te implici în comunitate. Redirecționează până la 25 mai 2024 completând Formularul 230.

Cum completez formularul?

Completează mai simplu Formularul 230. Urmează pașii indicați pe platforma Redirectioneaza.ro sau pe Formular230.ro, descarcă formularul, semnează-l și trimite-ni-l pe email la info@arig.ro. De restul ne vom ocupa noi. 

Redirectioneaza.ro completează aici Formular 230 – ARIG

Formular230.ro completează aici Formular 230 – ARIG

Completează-l cu datele personale la secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului și cu semnătura. Suma pentru redirecționare NU trebuie completată, ea va fi calculată de către organul fiscal.

Dacă ai un formular tipărit necompletat, completează-l cu datele asociației:

  • Denumire entitate nonprofit: Asociatia Romana pentru Intoleranta la Gluten
  • Cod de identificare fiscală: 32096268 
  • Cont bancar (IBAN): RO95BACX0000000903709001

Unde depun formularul?

A. Formularul în format letric (imprimat pe hârtie), poate fi depus și de tine direct la registratura organului fiscal competent sau se trimite prin poştă cu confirmare de primire (vezi aici adresele administrațiilor finanțelor publice).

Formularul în format letric se completează în două exemplare:

1. Originalul se depune la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

2. Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

B. Dacă ai ales să completezi formularul pe una din platformele de mai sus, semnează-l, descarcă-l și trimite-l pe email către noi ( info@arig.ro). De restul ne vom ocupa noi. 
Formularul se poate transmite și  prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Care este termenul de depunere a formularului?

Termenul de depunere este de 25 mai 2024 (pentru veniturile pe 2023). După această dată contribuabilii își pierd dreptul de a-și exercita opțiunea de direcționare a 3,5% din impozitul pe venit.

Așa cum am menționat mai sus,  formularul 230 pentru donarea până la 3,5% din impozitul pe venit poate fi depus direct la ONG-uri.

Prin OG nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse unele modificări și completări dispozițiilor prevăzute la art.1231 din Codul fiscal privind acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit.

ONG-urile vor avea “obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii”. Conform legislației actuale, formularul 230 se poate depune până la termenul limită de 25 mai.

Important:

Poți alege să direcționezi cei 3.5% pentru o perioadă de 2 ani, bifând această opțiune în Formularul 230.

Încurajează-i și pe cei dragi să ne susțină prin direcționarea celor 3.5% către ARIG. 

Vă mulțumim!