UPDATE 15.12.2020
Elevii cu medii cuprinse între 9.00 și 9.50, din Sectorul 2 al Capitalei vor lua mai puțini bani pentru bursele de merit, deoarece Consiliul Local a hotarât sa folosească banii respectivi pentru majorarea burselor sociale.
Elevii din Sectorul 4 al Capitalei vor primi bursele școlare pentru semestrul al II-lea din anul școlar 2019-2020. Bursele vor fi acordate numai pentru saptamâna în care s-a facut școală fizic.
Valoarea burselor este diferită, de la oraș la oraș, sau chiar de la un sector la altul.
Rectificare bugetară privind cuantumul burselor

UPDATE 15.09.2020
În ce privește anul școlar 2020-2021, nu s-au anunțat modificări asupra criteriilor de acordare. Cuantumul minim al burselor e luat în discuție, dar este încă la nivel de proiect:
 

În atenția părinților de copii celiaci, elevi în învățământul preuniversitar de stat:

Copiii celiaci (cu diagnostic confirmat de boală celiacă), elevi în învățământul preuniversitar de stat, pot beneficia de bursă de ajutor social în anul școlar 2020-2021.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
Posibilitatea de a cumula mai multe tipuri de bursă este prevăzută în Legea nr. 38/2019 (în vigoare de la 24 ianuarie 2019) pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1.1) și (1.2), cu următorul cuprins:
“(1.1) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.
(1.2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

La secretariatul școlii puteți găsi lista cu ACTELE NECESARE pentru obținerea bursei de ajutor social, printre care se numără:
– CERTIFICATUL MEDICAL VIZAT DE MEDICUL SPECIALIST
și
– ANCHETA SOCIALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE

Lista completă o găsiți la secretariatul școlii.

Certificatul medical vizat de medicul specialist îl puteți obține de la medicul gastroenterolog care are copilul în evidență și are valabilitate 1 an. Pentru eliberare este necesară completarea unui formular tip la unitatea medicală.

Certificatul trebuie să fie vizat apoi de medicul de la cabinetul școlar.

Pentru Ancheta socială nu exista un formular tip, medicul de familie trebuie să specifice, pe lângă datele de identificare a copilului – nume, vârstă, CNP, faptul că este luat în evidență cu diagnosticul de boală celiacă.

 


Bibliografie:
1. Categorii de burse

2. ORDIN 5576_2011 Anexa Criterii de acordare a burselor

3. Bursele pentru elevi – modificarile anuntate de Ministerul Educatiei
https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/bursele-pentru-elevi-modificarile-anuntate-de-ministerul-educatiei-7940.html

4. Ordinul nr. 3480/26.03.2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 358 din 25.04.2018, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tqmbvge4q/ordinul-nr-3480-2018-pentru-modificarea-anexei-la-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-tineretului-si-sportului-nr-5576-2011-privind-aprobarea-criteriilor-generale-de-acordare-a-burselor-elevilor-

5. Legea nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
https://lege5.ro/Gratuit/gmytmnzvgi2q/legea-nr-38-2019-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011