Poți sprijini Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit pe care l-ai plătit în 2018, completând formularul 230 (pentru impozitul pe salariu) sau formularul 200 (pentru alte venituri).

Cum completez formularul?

Descarcă formularul:

Completează-l cu datele personale la secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului și cu semnătura. Suma pentru redirecționare va fi calculată de către organul fiscal.

Sau, dacă ai un formular tipărit necompletat, completează-l cu datele asociației:

  • Denumire entitate nonprofit: Asociatia Romana pentru Intoleranta la Gluten
  • Cod de identificare fiscală: 32096268 
  • Cont bancar (IBAN): RO95BACX0000000903709001

Unde depun formularul?

Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire (vezi aici adresele administrațiilor finanțelor publice). Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul se completează în două exemplare:

– Originalul se depune la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

 Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. 

Care este termenul de depunere a formularului?

Termenul de depunere este de 25 martie 2019 (pentru veniturile pe 2018). După această dată contribuabilii își pierd dreptul de a-și exercita opțiunea de direcționare a 2% din impozitul pe venit.

Vă mulțumim!

Linkuri utile: