În atenția părinților de copii celiaci:

Programul “Cornul și laptele” prevede acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.

Copiii celiaci (cu diagnostic confirmat de boală celiacă) pot beneficia de corn fără gluten în anul școlar 2019-2020.

În Ședința Guvernului din 31 iulie 2019 a fost aprobată o Hotărâre pentru stabilirea bugetului de implementare a Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020 și pentru modificarea și completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023.
 

În hotărârea nr. 640 din 7 septembrie 2017, la articolul 5 se prevede:

La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevi care suferă de intoleranță la gluten și/sau lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de produse adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1).

 
Ce trebuie să faceți pentru a putea beneficia de cornul fără gluten?
 

2. Este necesar să obțineți CERTIFICATUL MEDICAL VIZAT DE MEDICUL SPECIALIST
Certificatul este valabil un an și folosește și la Bursa medicală (acordată elevilor în învățământul preuniversitar de stat).

 

Cererea și o copie a CERTIFICATULUI MEDICAL VIZAT DE MEDICUL SPECIALIST (pe care trebuie să se menționeze “Conform cu originalul”) trebuie date administratorului școlii. Acesta face o adresă către primăria de care aparține unitatea de învățământ, cu cele două documente anexate.

 
Implementarea și stabilizarea programului depind de cât de repede se încheie licitațiile, însă este important ca dvs. să depuneți documentele la administrație cât mai curând posibil după începerea anului școlar.
 
 

 

Bibliografie:

1. S-a stabilit bugetul de implementare a Programului pentru școli pentru anul școlar 2019-2020
https://www.madr.ro/comunicare/5464-s-a-stabilit-bugetul-de-implementare-a-programului-pentru-scoli-pentru-anul-scolar-2019-2020.html

2. Hotărârea nr. 559 din 31 iulie 2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216801

3. Hotărârea nr. 640 din 7 septembrie 2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210298